COLECTIV DIDACTIC

 

Catedra(comisii)

 

Comisia Coordonator Membrii
Consiliul Profesoral Preşedinte, Prof. Marius Furtună Cadrele didactice care au norma completă sau incompletă în anul şcolar 2015-2016 la LTNB
Consiliul pentru curriculum Prof. Marius Furtună Daniela Nicola, Monica Nedelcu, Gina Șerban, Iuliana Vasile, Dana Avram, Briceag Luminița
Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii Prof. Rodica Plugaru Loredana Constantinescu, Ionela Răduţ, Aurelia Grigorescu
Comisia pentru Controlul Managerial Intern Prof. Aurelia Grigorescu Marius Furtună, Rodica Plugaru, Iolanda Vasiliev, Anica Ştefan
Comisia pentru proiecte şi programe educative scolare și extrascolare Prof. Elena Nechita Gina Șerban, Ionela Răduț, Rodica Plugaru, Daniela Andronache, Mariana Copilu, Carmen Ioniță, Marioara Stoian, Nicoleta Enache, Anișoara Ciornei
Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar Prof. Mariana Copilu Nicoleta Nicolau, Carmen Ioniță, Daniela Avram
Comisia de mobilitate Prof. Daniela Avram Membrii Consiliului de Administrație
Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității Prof. Mujghean Memet Rodica Plugaru, Andreea MIrică, Daniela Nicola, Aurelia Grigorescu, Elena Chirea, Elena Nechita
Comisia de dezvoltare a relatiilor comunitare inter-educationale Prof. Natașa Peteu Gina Șerban, Ionela Răduț, Rodica Plugaru, Daniela Andronache, Marioara Stoian, Aurelia Grigorescu, Elena Chirea, Nicoleta Enache, Elena Nechita, Mujghean Memet, Adriana Despa
Comisia dirigintilor Prof. Cristina Palu Profesorii diriginţi
Comisia pentru perfecționare și formare continuă Prof. Dalia Grigore Monica Nedelcu, Anișoara Ciornei, Daniela Nicola
Comisia pentru elaborarea orarului Prof Gina Șerban Marius Furtună, Constantinescu Loredana, Ștefan Gațachiu
Comisia pentru parteneriate nationale si international Prof. Erdin Chengiali Mariana Copilu, Nicoleta Nicolau, Ionela Răduț
Comisia pentru organizarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare Prof. Carmen Ioniță Loredana Constantinescu, Mujhgean Memet, Anișoara Ciornei, Rodica Plugaru, Daniela Andronache, Marioara Stoian, Nicoleta Nicolau, Adriana Despa, Mariana Copilu, Daniela Nicola, Ștefan Gațachiu, Gina Șerban
Comisia pentru pregătire suplimentară pentru bacalaureat Prof. Daniela Nicola Daniela Nicola, Monica Nedelcu, Gina Șerban, Iuliana Vasile, Dana Avram, Briceag Luminița
Comisia pentru sănătate, securitate în muncă şi situații de urgență Prof. Ionela Răduț Nicoleta Enache, Daniela Avram
Comisia de implementare a metodelor active de lucru Prof. Nicoleta Burlacu Daniela Androncahe, Elena Nechita, Mioara Stoian, Adriana Despa, Iuliana Vasile, Mujghean Memet
Comisia pentru notare ritmica și parcurgerea materiei Prof. Nicoleta Nicolau Carmen Ioniță, Loredana Constantinescu, Mariana Copilu
Comisia de amenajare a incintei școlii Prof. Adriana Despa Anişoara Ciornei, Mirică Andreea, Monica Nedelcu, Ionela Răduţ, Elena Nechita, Elena ChireaNicoleta Burlacu, Rodica Plugaru, Mujghean Memet, Anișoara Ciornei
Comisia pentru colaborarea cu consiliul elevilor Prof. Andreea Mirică Elena Nechita
Comisia pentru colaborarea cu consiliul reprezentativ al parintilor Prof. Iuliana Vasile Rodica Plugaru, Elena Chirea, Marioara Stoian, Anișoara Ciornei
Comisia pentru comunicare si promovarea imaginii școlii Prof. Nicoleta Enache(Consilier de imagine) Rodica Plugaru, Natasa Peteu, Nicoleta Nicolau, Carmen Ioniță, Marius Furtună
Comisia de elaborare și editare a revistelor liceului Prof. Constantin Miu Ştefan Gaţachiu, Carmen Ioniță, Nicoleta Nicolau
Comisia de examinare și aprobare a dosarelor de burse Prof. Anișoara Ciornei Daniela Avram, Iolanda Vasiliev, Anica Ştefan
Comisia de arhivare Secretar Geta Todoroglu Daniela Topală, Anişoara Ciornei, Marius Furtună
Comisia de implementare a activitatilor de prevenire a absentismului, de monitorizare a absențelor si combatere a abandonului scolar Prof. Loredana Constantinescu Rodica Plugaru, Gina Șerban, Iuliana Vasile, Daniela Avram, Elena Nechita
Comisia pentru promovarea învățământului virtual și a folosirii metodelor TIC în activitatea didactică Prof. Gina Șerban Rodica Plugaru, Mariana Copilu, Iuliana Vasile, Elena Nechita
Comisia pentru elaborarea și promovarea ofertei școlare și pentru marketing educațional Prof. Anişoara Ciornei Iiuliana Vasile, Antoneta Grigore, Nicoleta Burlacu, Mujghean Memet, Adriana Despa
Comisia pentru activități sportive Prof. Briceag Luminița Mariana Copilu, Nicolau Nicoleta, Marius Furtună
Comisia de gestionare SIIR Laborant Emel Nezami
Comisia pentru organizarea şi monitorizarea serviciiului în şcoală Prof. Marius Furtună Membrii Consiliului de Administrație
Comisia pentru organizarea simulărilor și a examenelor naționale Prof. Daniela Andronache Elena Nechita, Nicoleta Nicolau, Mariana Copilu, Marius Furtună